movement

Met het oprichten van de stichting hoopt Jerrald Justin een movement en community te starten: “(un)heard. is niet zomaar een stichting. Ik wil mensen die elkaar willen helpen bij elkaar brengen, men lijkt elkaar tegenwoordig alleen maar naar beneden te willen trekken. Ik hoop dat creatievelingen met elkaar beginnen te praten en vooral naar elkaar gaan luisteren. Je niet begrepen voelen is best eenzaam, maar sinds ik hardop praat over de stichting kom ik steeds meer mensen tegen die zich het zelfde voelen. We willen iets neerzetten dat er nog niet is. Mooie dingen maken, los van het winstoogmerk. Dat is de droom. Die Motown-vibe. Natuurlijk moeten we  geld gaan verdienen, maar dan wel “on our terms”.” – Jerrald

Ook deel uitmaken van de movement? Bestel (un)heard. merchandise of maak geld over naar NL62BUNQ2042326771 tnv stichting iamunheard.


 

With the foundation, Jerrald Justin hopes to start a movement and community: “(un)heard. is not just a foundation. I want to bring people who want to help each other together, people seem to put each other down for no reason nowadays. I hope that creatives start talking to each other and most of all listen to each other. Feeling like you don’t fit in is a pretty lonely feeling, but since I talk about the foundation out loud, I have come across more and more people who feel the same way. We want to create beautiful things, regardless of the profit. That is the dream. That Motown vibe. Of course we have to make money, but if we do, we do it “on our terms”. ” – Jerrald

Want to be part of the movement? Order (un)heard. merchandise or transfer money to NL62BUNQ2042326771 in the name of Stichting iamunheard.