(un)heard.beats

Samen met de succesvolle DJ Lady Bee, zal de stichting ook een plek bieden aan DJ talent. Lady Bee merkt al jaren dat er weinig ondersteuning is voor talent in haar vakgebied en wil zich hiervoor hard maken: “Wat ik merk is dat er heel veel dj’s zijn tegenwoordig. Je kan makkelijk aan de muziek komen (downloaden), DJ-les nemen en de apparatuur wordt ook steeds goedkoper. Hierdoor zijn er heel veel beginnende DJ’s, maar hoe komen ze naar the next level? Hoe komen ze in contact met promoters, agency’s en labels als ze produceren. Er zijn genoeg managers maar ik merk dat er een groot gat is qua begeleiding voor jong talent. Met (un)heard.beats hoop ik dat gat te kunnen vullen en het echte talent een kans te geven.“ – Lady Bee

Download de presentatie hier: (un)heard.beats (NL)


Together with the successful DJ Lady Bee, the foundation will also offer a place for DJ talent. Lady Bee has noticed for years that there is little support for talent in her field and wants to do something about: “”What I notice is that there are a lot of DJs nowadays. You can easily get download music, take DJ lessons and the equipment is also getting cheaper and cheaper. This results in a lot of starting DJs, but how do they get to the next level? How do they come into contact with promoters, agencies and labels? There are enough managers but I noticed that there is a big gap in the guidance for young talent. With (un)heard.beats I hope to fill that gap and give real talent a chance. “– Lady Bee